תנועת ש.י.ן-לשוויון ייצוג נשים  ארגון הגג לפעילות פרלמנט נשים

תנועת ש.י.ן-לשוויון ייצוג נשים היא עמותה רשומה אשר הוקמה בשנת 1989 על-מנת להשיג שוויון לנשים בישראל, תוך התמקדות בייצוגן בהנהגת החברה. התנועה פועלת להשגת מטרותיה באמצעות ארגון חוגי בית וכנסים, סמינרים, אספקת מידע לקובעי ומבצעי מדיניות ולאמצעי התקשורת, יצירת בולטות לנשים המובילות מאבקים חברתיים בעלות עמדות פמיניסטיות מתחומי האקדמיה, הפרופסיות והפעילות ההתנדבותית, העלאת מודעות ציבורית לסוגיות של אי-שוויון מגדרי, טיפוח מנהיגות נשים באמצעות קורסים (שהחלו באמצע שנות ה-90 בהרצלייה והתקיימו בהמשך גם ברשויות יהודיות וערביות שונות), תמיכה בנשים המתמודדות על תפקידים פוליטיים וציבוריים.

התנועה הובילה מאבקים פמיניסטיים, כדוגמת מאבק הקואליציה נגד פורנוגרפיה בטלוויזיה והמאבק נגד ביטול חזקת הגיל הרך.
בין השנים 1992-1991 הפיקה התנועה עיתון דו-חודשי בשם "שעת הש.י.ן", אשר עסק בסוגיות של ייצוג נשים וכן בסוגיות של מעמד האישה בישראל בכלל.

בשנת 1992 הקימה התנועה בראשותה של אסתר הרצוג מפלגת נשים אשר בראשה עמדה רות רזניק. ב-1999 נעשה ניסיון נוסף להקמת מפלגת נשים אולם זו לא התמודדה בבחירות בסופו של דבר. בעקבות פעילות זו הקימה אסתר הרצוג עם שותפות נוספות את פרלמנט נשים.

אלו הם מסגרות הפעילות של תנועת ש.י.ן מאז נובמבר 1999:

  • פרלמנט נשים – החל משנת 1999
  • אנואר, מנהיגות נשים יהודיות וערביות – החל משנת 2002
  • פרויקט "להיוולד מחדש" – משנת 2008 עד שנת 2014.
  • עמותת ע.ל.י.ה לזכויות ילדים והורים
  • פרלמנט נערות – החל משנת 2010