פרלמנט נשים מופעל במשך שנים רבות בהתנדבות מלאה של כל חברות ומנהלות הארגון. על מנת שנוכל להמשיך פעילות זו ולתחזק אתר זה, נשמח לקבל מכם ומכן תרומות לפי ראות עיניכם ויכולתכם.

את התרומה ניתן להעביר באחת משתי הדרכים הבאות:
בהעברה בנקאית לחשבון עמותת ש.י.ן בבנק לאומי (10), סניף 948 חשבון 28250008
או
בצ'ק לפקודת עמותת ש.י.ן ולשלוח אותו ל-רחוב האלמוג 5 אצל אסתר הרצוג, מכמורת, 40297