מנהיגות נשית, בשונה ממנהיגות נשים, מתייחסת להעדפה מודעת של נשים בעמדות מנהיגות את התכונות האישיות-"נשיות" שלהן, על פני השימוש בתכונות הנחשבות כ"גבריות". השיח החברתי המתייחס לנושא מנהיגות מדבר על שני סוגים שונים של מנהיגות: מנהיגות גברית לעומת מנהיגות נשית. בשיח זה מייחסים סוג אחד של תכונות מנהיגותיות לגברים וסוג אחר של תכונות לנשים מנהיגות. מנהיגות "גברית" מתאפיינת בתכונות הבאות: שליטה, הישגיות, כוחנות, לוחמנות, בדידות, הירארכיה, תחושת אחריות לפרנסה וצורך להגן, הסתכלות ועשייה ממוקדות, מעשיות ועוד. מנהיגות "נשית" מתאפיינת ברכות, הכלה, הבנה, אחריות אימהית ומזינה, תקשורת, יכולת לעשות כמה דברים בו זמנית, זרימה, הקשבה, רגישות, שיתוף, שוויוניות, יצירתיות ועוד. התייחסות זו עושה חלוקה דיכוטומית בין תכונות "גבריות" לתכונות "נשיות", בין דפוס המנהיגות ה"גברית" לדפוס המנהיגות ה"נשית" ומפרשת הבדלים אלה כנורמליים, טבעיים ומולדים.

מול טענה זו אני באה לטעון שאין הבדלים מולדים בין תכונות "נשיות" לתכונות "גבריות". בנים, כמו בנות, נולדים לעולם כשכל אחד מהם נושא מטען של תכונות אישיות. במהלך חייהם הם מקבלים חינוך מהסובבים אותם. מערכת של ציפיות מועברת לכל אחד מהם והיא כוללת את רשימת ההתנהגויות המותרות ואת התכונות שכל אחד צריך לפתח בתוכו. במהלך השנים החברה מחזקת אצל הבנים דפוסי התנהגות התואמים את התכונות המוגדרות כ"תכונות גבריות", כמו שימוש בכוח, הישגיות וכו'. אם אותן תכונות או התנהגויות מופיעות, במקרה, אצל בנות הן מתקבלות כמוזרות ולא רצויות ומופעל עליהן לחץ חברתי בכדי להפסיק אותן. לעומת זאת, מחזקים אצל בנות דפוסי התנהגות המגבשים תכונות המוגדרות כ"נשיות". מנהיגות נשית אינה בהכרח שונה ממנהיגות גברית באופי שלה ובדרכי היישום והתפעול שלה. נשים מנהיגות רבות משלבות בין רכות, הבנה, אחריות אימהית ומזינה, זרימה, הקשבה, רגישות, שיתוף, שוויוניות, לבין הישגיות, תחושת אחריות לפרנסה והצורך להגן, הסתכלות ועשייה ממוקדות. באותה מידה גם גברים מסוגלים להגיע לשילוב כזה או אחר. האם יש הבדל בין מנהיגות נשים למנהיגות נשית? הרי נשים ונשיות נגזרות אחת מהשנייה. נשיות היא חלק מנשים ורק נשים מסוגלות להיות נשיות.

במציאות ניתן לחלק את קבוצת הנשים המנהיגות לשתי תת-קבוצות:

  1. נשים אשר מנסות להסתיר את הצד הנשי שבתוכן ובוחרות להנהיג עפ"י "התפיסה הגברית", מתוך הנחה שבחירה ושימוש בתכונות "גבריות", היא תנאי הכרחי ויחיד להצלחה. את מנהיגותן ניתן לראות כ"מנהיגות נשים".
  2. נשים הנמצאות בעמדות מנהיגות אשר בוחרות להשתמש בתכונות האישיות הקיימות אצלן, תכונות שניתן לסווג כ"תכונות נשיות". נשים אלו מתייחסות לתכונות אלה כמשאב התורם להצלחתן בתפקידן המנהיגותי.

רע'דה מסאלחה היא מנחה מחוזית בחברת המתנס"ים וחברה ב"אנואר"