מושבי תשס"ט (2008-2009)

/מושבי תשס"ט (2008-2009)

תקצירי המושבים


המושב הראשון של פרלמנט נשים בשנת תשס”ט (מושב 55) התקיים בדצמבר 2008 בקניון עזריאלי במודיעין בחסות חיים ביבס, ראש העיר מודיעין-מכבים רעות. נושא המושב היה: נשים ושוק העבודה בימי משבר והפרטה. הינחתה את הדיון העיתונאית מירי סער. הדוברות במושב היו: ד"ר אורלי בנימין, סוציולוגית מאוניברסיטת בר-אילן; סוניה יובל, יו"ר המחלקה לחד-הוריות בויצ"ו מודיעין והסביבה; לבנה שיפמן, יועצת פיננסית וחברת מועצת מודיעיו-מכבים-רעות; חנה זוהר, מנהלת קו לעובד; אסמא אגבארייה זחאלקה, מען – עמותה לסיוע לעובדים. הדוברות הדגישו את הקושי הרב של נשים בתקופות של מצוקה ואת הקושי הנוסף של נשים המתגוררות במקומות מרוחקים כמו מודיעין. הדיון העלה את מצוקותיהן של נשים בשולי עולם העבודה, שמעמדן רופף, שכרן דל מאד ואחריותן להשגחה על הילדים מחמירה את הקשיים. בין הקבוצות שעליהן דיברו הדוברות היו אמהות חד-הוריות, נשים ערביות ועובדות זרות. הדוברות קראו לפתח מדיניות תעסוקה הרואה את הקשר בין המשפחה ועבודת האישה מחוץ למשק ביתה וכן, לשנות את המדיניות הכלכלית-נצלנית המאפשרת לפגוע בקבוצות מוחלשות אלו.

תכני ההרצאות – מושב 55

נשים ושוק העבודה בימי משבר והפרטה | אופירה קרקובר >>

איך נפעל נגד פגיעת ההפרטה במשרות נשים? | ד"ר אורלי בנימין >>

חד הוריות מול שוק עבודה לא ידידותי לנשים | סוניה יובל >>

מיקומן השולי של נשים בכלכלת המשפחה | לבנה שיפמן >>

סבסוד ענף הסיעוד בעבודת נשים זולה, זרה וחסרת הגנה | חנה זוהר >> 

מאבקן של הנשים הערביות למען הזכות הבסיסית לעבוד בכבוד | אסמא אגבארייה זחאלקה >>


המושב השני (מושב 56) התקיים במרץ 2009 בבית הספר גורדון בהרצליה בחסות יעל גרמן ראש העיר ועסק בנושא נשים ־ בחירות ־ תוצאות. האירוע התקיים בסמוך מאד לבחירות הכלליות. בעקבות תמיכת "פרלמנט נשים" בציפי לבני לראשות הממשלה, הגיעה לבני למושב הפרלמנט כדי להודות על התמיכה בה. היא הודתה בהתנגדותה המוקדמת להתייחס למגדר בקמפיין ואת התפכחותה. הנחתה את הדיון העיתונאית מירב מיכאלי והשתתפו בו: יעל גרמן; רינה בר-טל, יו"ר שדולת הנשים; ח"כ גילה גמליאל, מסיעת הליכוד; אייל ארד, יועץ פוליטי בקמפיין של מפלגת קדימה בבחירות האחרונות; ח"כ חנין זועבי, מסיעת בל”ד; פרופ' אסתר הרצוג, מרכזת פרלמנט נשים.
הדיון עסק בסוגיית התמיכה הקולקטיבית של נשים בנשים בהתמודדותן על תפקידים פוליטיים, האם היא אפשרית, האם היא מועילה וכיוצ"ב. נאמר כי התמיכה של נשים במועמדותה של גרמן בהרצליה התגלתה כמכרעת בהתמודדות בשנת 1999 וכן, התמיכה של נשים בציפי לבני הייתה דרמטית במהפך שהתרחש בתמיכה הציבורית בה בימים שלפני הבחירות. הדיון בתמיכה בנשים מועמדות העלה גם את ההסתייגות מתמיכה במי שמייצגות קו פוליטי שונה או במי שאינן נתפשות כראויות לתמיכה.

תכני ההרצאות – מושב 55

דברי ברכה | יעל גרמן וגולדי קורן >>

פאנל בנושא נשים מנהיגות | תקציר דברי המשתתפות >>

דרכה של ציפי לבני לצמרת >>


המושב השלישי (מושב 57) התקיים אף הוא בחודש מרץ בבית יד-לבנים בראשון-לציון, בחסות ראש העיר דב צור ועסק בנושא: נשים למען ארגונים תומכי משפחה. הנחתה את הדיון בילי מוסקונה-לרמן, עיתונאית במעריב והשתתפו בו: עו”ד טלילה שחל, מנציבות שירות המדינה; ד”ר רונית וייסמל-מנור, מהמכללה האקדמית נתניה; אלי רמון, מנהל משאבי אנוש באינטל ישראל; ד”ר יעל יצחקי, מנכ"לית עמותת נטע.
הדיון העלה סוגיות שונות הקשורות לקשר בין המשפחה לשוק העבודה ובפרט להיבטים מגדריים בקריירה של נשים. דובר על הצורך במדיניות של נציבות שרות המדינה אשר תפעל להסרת המחסומים על דרכן של נשים בעולם העבודה בכלל ועל דרכן של נשים לתפקידי ניהול בכירים בפרט. תואר "מדד נטע" המכמת את מידת ה”ידידותיות" של ארגונים כלפי נשים ואמהות בדרכן המקצועית. בהתייחסות לשאלה האם, לאור המודעות, פעילות של ארגוני נשים והתפתחותם של כללים מחייבים בשירות המדינה ובחוקי העבודה, חל שינוי של ממש – הדעות היו חלוקות.

תכני ההרצאות – מושב 57

ממשפחה אובדת למשפחה עובדת: שינוי המדיניות או שינוי הארגון? | ד"ר רונית ויסמל-מנור >>

מדד נטע™ – תרבות ארגונית להעצמה פרופסיונאלית של נשים | ד"ר יעל יצחקי >>

אפקטיביות בית משפחה | אלי רמון >>

קידום נושא ארגון תומך משפחה בשירות המדינה | עו"ד טלילה שחל-רוזנפלד >>


המושב הרביעי (מושב 58) התקיים במאי 2009 בבית תרבות ע"ש רייזל בכפר-סבא בחסות ראש העיר, יהודה בן-חמו. נושא הדיון היה: מה בין אקולוגיה לפמיניזם? את האירוע שנפתח בתערוכה "עגלוגיה", הנחתה נסיה שטרסבורג, יועצת ראש העיר למעמד האישה ואת הדיון הנחתה העיתונאית דליה נוימן. השתתפו בדיון: איריס יוטבת, מנחה לנשיות ולמיניות, ח"כ ד"ר דב חנין, מסיעת חד"ש; עו"ד ציפי איסר-איציק, מנכ"לית אדם טבע ודין; וד"ר עדנה גורני, מאוניברסיטת חיפה ו"אשה לאשה".
בדיון תוארו שורשיה ההיסטוריים של גישת האקו-פמיניזם בארץ ובעולם וכן מקומן הבולט של נשים בהגנה על הטבע ובפיתוח החשיבה האקולוגית. הקשר בין טבע לנשיות הודגש ונאמר כי האלימות הקשה שהאנושות מפעילה כלפי הטבע דומה לזו המופעלת נגד נשים וחלשים. התרבות המצ'ואיסטית-מיליטריסטית מופנית גם נגד הטבע וגם נגד נשים. עוד הודגש, כי הפגיעה במשאבי הטבע קשורה גם להקצאה בלתי שוויונית שלהם בין קבוצות שונות באוכלוסיה, בפרט לערבים.

תכני ההרצאות – מושב 58

דברי ברכה | יהודה בן חמו, אניטה חביב, שלי עמרמי-בוזגלו ודליה נוימן >>

אישה, אדמה | איריס יוטבת >>

סביבתנות ופמיניזם: הילכו יחדיו בלתי אם נועדו? | ח"כ ד"ר דב חנין >>

נשים מובילות מאבקים סביבתיים בישראל ובעולם | עו"ד ציפי איסר-איציק >>

שומרים על הסביבה ועל ההגמוניה | ד"ר עדנה גורני >>


המושב החמישי (מושב 59) התקיים באוגוסט 2009 במרכז הספורט בפרדיס. נושא הדיון היה: נישואי בוסר – על נישואין בגיל צעיר. הנחתה את הדיון אימאן קאסם והשתתפו בו: השיח חסן מזאוי; רולא פרחאן, עובדת סוציאלית במחלקת הרווחה; אייאת מוחסן, מורה למחשבים; ד"ר חנה קהת, מייסדת קולך.
בדיון הוצגו נתונים על היקף תופעת הנישואין המוקדמים בחברה הערבית. עלה באופן בולט הניגוד בין ראשי הדת, גברים בחברה הדתית והחרדית וגברים בחברה הערבית, לבין עמדותיהן של הנשים בחברה היהודית והערבית. תוארו השלכותיהן הקשות של נישואין מוקדמים ולידה בגיל צעיר, על חיי נשים צעירות ועתידן ועל משפחותיהם. הנשים בקהל ביטאו הסתייגות ואף כעס מראשי הדת בחברה המבקשים לקשור אותן לחיי משפחה ללא הכרה
בצורכיהן האישיים והמקצועיים.

תכני ההרצאות – מושב 59

נישואי בוסר של נשים במגזר הדתי והחרדי – ביטוי לשתי תפיסות עולם | ד"ר חנה קהת >>

נישואי בוסר של נשים בחברה הערבית | רולא פרחאן >>


המושב הששי שהתקיים באוקטובר 2009, היה המושב ה-60 של פרלמנט נשים ובו מלאו 10 שנים לפעילותו. אירוע זה נחגג בירושלים, באולם המועצה של העירייה, בחסות ראש העיר ניר ברקת. נושא הכנס היה: נשים ומנהיגות ־ מעבר למחיצות הזכוכית. נסיה שטרסבורג הנחתה את האירוע. את שלושת המושבים הינחו: העיתונאיות דליה נוימן, מרב בטיטו ואימאן קאסם.
תחילתו של היום החגיגי הייתה בסיור בירושלים שהודרך על ידי "ירושלמיות עושות תיירות בירושלים". בהמשכו הושקה התערוכה "נשים בירושלים החדשה" (והאוצרת: נילי שלו כליפא). שלושה מושבים נערכו במהלך היום והוא הסתיים בארוחת ערב ובהופעתה של אתי אנקרי. דיוני הכנס עסקו בהשפעתו של נשים על אופיה ודרכה של החברה בישראל; ביחסים בין נשים במגורים שונים ובעוצמות הנפרדות והמשותפות; בהשפעת נשים על המציאות הכלכלית-פוליטית-חברתית בפעילות שטח ובמערכת השלטון; בתפישותיהם ובמעשיהם של גברים בעמדות מנהיגות ממסדיות ביחס לתקרת הזכוכית בישראל.

תכני ההרצאות – מושב 60

דברי ברכה | מיכל שלם ועדנה פרידמן >>

תקרת הזכוכית בישראל | פרופ' אסתר הרצוג >>

מחיצות הזכוכית שבינינו: ניכור ושותפות בין קבוצות וארגוני נשים | רב שיח 1 >>  

התמודדות של גברים עם תקרת הזכוכית המגדרית | רב שיח 2 >> 

יחסי גומלין בין מנהיגות ב"שטח" ומנהיגות בשלטון | רב שיח 3 >> 

המתנות בחיינו | ד"ר אראלה שדמי >>