שאלת קידום נשים בחברה הקיבוצית ובחברה הכללית היא עניינה של החברה כולה. השוויון בקיבוץ יושג אם נטפל במבנים החברתיים היוצרים את ההדרה וחוסמים את האפשרות לשוויון הזדמנויות.

"תקרת הזכוכית" הוא ביטוי למצב בו קידום נשים בארגון נעצר מול מחסום סמוי ובלתי נראה. הנחת העבודה היא כי היות וקיים שוני בין גברים ובין נשים – ביולוגי, חברתי, פסיכולוגי, תרבותי וכד', הרי שתהליכים חברתיים פועלים בצורה שונה על נשים ועל גברים. במסגרת תפקידי כראש היחידה לקידום נשים בתנועה הקיבוצית הגשתי למזכירות התנועה דו"ח "לניפוץ תקרת הזכוכית" החוסמת את קידום הנשים בקיבוצים. ההמלצות התקבלו לביצוע. הדו'ח הוצג גם בוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת. עקרונות היסוד והכלים לשינוי, המוצגים בהמשך, הם חלק מהדו"ח.

עקרונות יסוד

 1. הזרם המרכזי – שאלת קידום נשים בחברה הקיבוצית ובחברה הכללית היא עניינה של החברה כולה, ואינה עניין של נשים בלבד. היא ראויה להימצא על סדר היום הציבורי של כל מוסד חברתי. מאחר ואפליית נשים מובנית לתוך החברה, הרי שלכל נושא (חינוך, כלכלה, משפט, וכד') יש היבט נשי. לדוגמה: הקיבוץ אינו יכול להרשות לעצמו להפסיד מחצית מפוטנציאל ההשתכרות שלו בשל תת-תעסוקה של נשים.
 2. זיהוי והפעלת מנופים לשינוי – כדי להשיג שינוי בר קיימא בחברה, עלינו לזהות את נקודות המינוף, בהן התערבות מעוטת אנרגיה תשיג התקדמות רבה. לדוגמה: החלטות ועידות התנועה בבארי, במגן ובכנרת.
 3. זיהוי וטיפול במבנים היוצרים הדרה של נשים – תהליך ההדרה מוציא קבוצה חברתית מסוימת מכלל החברה. למשל, התניה של מילוי תפקידים מסוימים לצורך קבלת משרה ניהולית. קידום נשים יושג אם נזהה ונטפל במבנים החברתיים היוצרים את ההדרה וחוסמים את האפשרות לשוויון הזדמנויות. לדוגמה: שינוי הגדרות קבלה לתפקידים לגברים ולנשים, באופן שיתן הזדמנות שווה לשני המינים.
 4. יישום ואכיפת חוקים ותקנות קיימים – מדינת ישראל היא מהמתקדמות במדינות, בחקיקת חוקים בתחום שוויון הזכויות לנשים, אולם מהפחות מתקדמות בתחום אכיפת החוקים, התקנות והנהלים, עליהם הוחלט במוסדות החברתיים, הקיבוציים והכלליים.
 5. שיתוף ושוויון נשים כדרך חיים בקיבוץ הקלאסי ובקיבוץ החדש – עקרונות השיתוף, למשל: השתתפות במוקדי קבלת החלטות והשוויון, למשל: בהזדמנויות לפיתוח הפוטנציאל האישי, הם עקרונות יסוד שהנחו תמיד את התנועה הקיבוצית כתנועה חברתית מהפכנית ומובילה בישראל. עקרונות אלה חייבים לשמש גם היום נר לרגלי הקיבוצים, העוברים תהליכי שינוי והתאמה. בכל התארגנות שיבחר הקיבוץ כדרכו בעתיד, בין אם שינוי רדיקלי ובין אם שינוי מתון, שאלת קידום הנשים היא נושא מרכזי. דוגמא בולטת היא סוגיית הייצוג השווה לנשים בתפקידי ניהול ומנהיגות בקיבוץ. 

כלים לשינוי

 1. גישה מערכתית – יצירת שינוי מחייבת גישה מערכתית. הכוחות המשמרים את המצב הקיים חזקים מאד ואם לא נפעל על כל המערכת יהיה קשה מאד לשנות
 2. שינויים מבניים נחוצים כדי ליצור מציאות אחרת – החלטות בקיבוץ ובתנועה, תקנוני הקיבוץ והתנועה צריכים להיות בהתאמה עם חוקי המדינה, בכל הקשור למעמד האישה. במקום שאין זה כך יש לשנותם.
 3. מודעות – יש להעלות את מודעות פעילי התנועה וחברי הקיבוץ לכך, שלמרות שהשיח הקיבוצי היה עד היום שיח של שוויון, הרי שבפועל התקיימה אפליה ברוב תחומי החיים.
 4. הפצת ידע ותהליכי הסברה – יש לפעול להפצת הידע בנושאי אפליית נשים והדרכים לקידומן. החומר קיים אבל הוא אינו נגיש לרוב האוכלוסיה. יש להגישו בצורה זמינה וקלה להבנה, כדי לאפשר לחוגים רחבים ככל האפשר ללמוד את הנושא.
 5. ניהול שונות – הניהול, בכל המערכות החברתיות היום, מתחשב בשונות שבין אנשים ומנצל אותה לטובת המערכת. שוויון הזדמנויות לא יושג כתוצאה מהתייחסות שווה למי שאינם שווים. הוא מחייב התייחסות שונה, בהתאם להבדלים ולצרכים השונים. יש לנהל את השונות בקיבוץ, והשונות המיגדרית בכלל זה, כבסיס להפריה הדדית, התחדשות ופיתוח חברתי וכלכלי.
 6. רישות – למנגנוני הרישות תפקיד מרכזי ביצירת מוביליות בחברה ופתיחת הזדמנויות לשילוב בתחומים רבים. יש להצמיח רשתות חברתיות, היכולות לפרוץ את הבידוד התרבותי של נשים, והיכולות לסייע להן להגיע למגוון רחב של תפקידים.
 7. חלוקת אחריות – האחריות ליצירת שינוי מוטלת על כל חלקי החברה הקיבוצית, התנועה, הקיבוץ והפרט. אבל יותר מכל, בשל אופיו התרבותי של השינוי, מוטלת האחריות על מנהיגיה של החברה, מזכירי התנועה, מנהלי הקיבוץ, מנהלי המפעלים. הם צריכים להיבחן על-פי מידת קידום הנושא.
 8. איסוף ופרסום נתונים – יש לאסוף נתונים על תופעות שונות בקיבוץ על-פי חתך מיגדרי בתחומים שונים, ולעקוב, באופן יזום ועקבי, אחר מצב הנשים בקיבוץ.
 9. דיווח – יש צורך במעקב ובדיווח על קידום נשים בקיבוצים, כדי שניתן יהיה לבדוק את ביצוע ומידת השינויים. חשוב לשלב בתכניות עבודה עתידיות ובדו"חות שנתיים את תיאור ההתקדמות בתחום קידום השוויון המיגדרי בקיבוץ.
 10. העצמה – ההתנהלות החברתית הממושכת של הדרה, יצרה הדרה עצמית של נשים וחוסר אמון ביכולתן לפרוץ את גבולות המסגרות הקיימות. נחוצה השקעה בטיפוח תחושת מסוגלות בקרב נשים רבות בקיבוצים, הזקוקות להעצמה כדי שיוכלו להתקדם ולהתפתח בקיבוץ המתחדש.

רוזי וגשל היא יועצת ארגונית