תכנון פיננסי מקנה תחושת ביטחון אישי לפורשת, ללא קשר למערכת המשפחתית בה היא חיה. הוא מאפשר רמת חיים שתבטיח הנאה מהזמן הפנוי, תאפשר לטייל, ללמוד, לבלות, ליהנות מביטוח רפואי.

מהפכה אדירה מתרחשת מול עינינו. כתוצאה מהתפתחות טכנולוגית, בתחומי הרפואה ומדעי החיים האחרים, תוחלת החיים גדלה, אוכלוסיית האנשים הפורשים מהעבודה גדלה ונשים פורשות מהוות חלק גדול מהם. פרישה מהעבודה מלווה תמיד בתחושות מעורבות, תחושה של פרידה ואף לעיתים אובדן נקודת אחיזה, ויחד עם זאת תחושה של התחלת פרק חדש בחיים. בשנים האחרונות חל שינוי מהותי בתפיסת החיים של נשים הפורשות מהעבודה. הן מבינות יותר ויותר ש"הגעת לגיל שבו אפשר להתחיל". נשים לאחר הפרישה מתכננות ללמוד, לטייל, לבלות, ליהנות מאיכות חיים ויש בהן רצון עז להשלים כל מה שלא הספיקו לעשות בעבר. התשתית ליישום כל המאווים ואיכות חיים היא, כמו תמיד, המשאבים הפיננסים העומדים לרשותה של הפורשת, ובלשון "גסה": כמה כסף ומה מקורות ההכנסה, העומדים לרשותה של הפורשת, והאם הם מבטיחים את עתידה? אנו נוהגים להשתמש במושג "פנסיה" בצורה כוללנית, אך יש להבחין בין כמה צורות של מקורות הכנסה לעת פרישה. נשים הפורשות מהמגזר הציבורי יקבלו פנסיה תקציבית. נשים הפורשות ממקומות עבודה מוסדרים אחרים (פקידות, רופאות וכד') יקבלו פנסיה צוברת מקופות הפנסיה. ואילו נשים אחרות, הפורשות מהעבודה, יקבלו את הכספים שנצברו לזכותן בקופות הגמל, ו/או בפוליסות ביטוחי המנהלים שלהן. מגוון משאבים פיננסיים בעלי אופי השקעה שונה ורווחיות שונה. חלק מהנשים הפורשות הן בעלות מקורות הכנסה נוספים (רנטות), ואילו לאחרות אין מקורות פיננסיים נוספים, למעט קצבת הביטוח הלאומי. יש בעלות נכסים וחסכונות אישיים ויש נשים פורשות שעדיין מוטל עליהן נטל חובות כבד. מקורות ה"פנסיה" שונים מאד זה מזה. לפיכך, אישה המקבלת פנסיה חודשית מקופת פנסיה או פנסיה תקציבית, שונה מאישה שבפרישתה מקבלת כספים מקופת גמל ועליה ל"בנות" בעצמה את גובה ההכנסה החודשית שלה. או, אישה שיש לה מספר מקורות הכנסה בעת פרישתה, שונה מאישה שעבדה. במקומות עבודה שונים, בהם לא הפרישו עבורה כספים לפרישה ועליה לחיות מחסכונות אישיים.

כלכלת העולם בכלל וכלכלת ישראל בפרט מתאפיינות בשנים האחרונות בהרבה תהפוכות, שינויים, רפורמות והרבה חוסר וודאות. צורך בסיסי של אישה הפורשת מעבודתה הוא ביטחון, שהמקורות הפיננסיים העומדים לרשותה – יספיקו לה ויענו על כל צרכיה בעתיד. שאלה חוזרת ונשנית היא: "האם יספיק לי לכל החיים?", או: "האם אני יכולה להרשות לעצמי?". בין אם המקור לשאלה זו בחשש מבוסס, או לא מבוסס, עצם הספק גורם לנשים רבות טרדה רבה. תכנון פיננסי הוא הדרך להסרת ספקות רבים. הוא מספק תשובות ברורות, ויוצר בסיס לתחושת ביטחון אישי לפורשת, ללא קשר למערכת המשפחתית בה היא חיה. תכנון פיננסי נכון ויעיל בנוי משני חלקים עיקריים :

א.  איתור צרכים מדויק – כל אישה צריכה לאפיין את צרכיה האישיים לפי שאלות כמו:

  1. מהן ההוצאות השוטפות שלה לחודש?
  2. מהן ההוצאות הרפואיות שלה לחודש?
  3. מהו צפי הוצאות ייחודיות שיש לה, כמו מחיה, טיפול רפואי לשנה הקרובה?
  4. תוכנית לעבור לדיור מוגן (אם וכאשר).
  5. האם יש לה הלוואות, התחייבויות, משכנתאות, ובאיזה ריביות?

אם ניתן, רצוי להגדיר את הצרכים הנ"ל בערכים כספיים.

ב.  בדיקה קפדנית של כל המקורות הכספיים העומדים לרשות הפורשת:

  1. האם ההכנסה החודשית עונה על כל הצרכים?
  2. האם יש צורך להשלים את ההכנסה ?
  3. אם אין קצבה קבועה, איך ניתן "ליצור" הכנסה חודשית מהמקורות הקיימים?.

עת הפרישה מהעבודה הוא הזמן שבו חובתה של האישה הפורשת לעשות תכנון פיננסי, לאפיין את צרכיה בעתיד, לבדוק ולכמת את מקורות הכנסתה בעתיד. תכנון פיננסי נכון ימנע מצבים שבהם צורכים יותר ממה שיש ונקלעים למצבי מצוקה. יש לעשות תכנון פיננסי תמיד. נשים חייבות לעשות אותו באופן מיוחד, מפני שאצל רבות מהן התחום הפיננסי מזוהה כעיסוק "לא נשי". ניתן להיעזר ביועצים כלכליים בלתי תלויים, שיכולים לסייע ולהדריך בבניית "פרופיל פיננסי אישי", כאשר ההחלטות הן בידי הפורשת עצמה. תכנון פיננסי לפורשות מהעבודה  –  חובה! כדי לאפשר רמת חיים נאותה לאורך זמן, שתבטיח הנאה מהזמן הפנוי, תאפשר לטייל, ללמוד, לבלות, ליהנות מביטוח רפואי ובעיקר שלוות נפש!.


ברוריה ורונה היא בעלת חברת אבאר, לייעוץ כלכלי